Invigning St Lars kyrka 27/11 kl 14.45

Den 27/11 återinvigs S:t Lars kyrka efter att varit stängd för renovering.

Gospel T Joy och BandeT känner sig mycket hedrade att få delta i invigningen

Adventsgospel i St Lars kyrka 18/12 kl 15.00

 Gospelgudstjänst med Gospel T Joy och BandeT